Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Fotovoltaika v budovách

dosavadní zkušenosti pro budoucí rozvojProjekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Zájem drobných i velkých investorů o fotovoltaické elektrárny (FVE) rychle roste, ale zkušeností s jejich provozem v ČR je poměrně málo. Cílem tohoto projektu je využít několikaletých zkušeností z provozu FVE zejména k validaci výpočetních modelů, používaných pro ńávrh elektráren. Pro účely projektu se podařilo získat data z několika FVE především na univerzitách. Ne vždy však byla data pro účely projektu použitelná. Popis jednotlivých systémů je níže.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect