Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Porovnání modelů

Jednotlivé modely dávají mírně odlišné výsledky. Rozdíly jsou dány metodikou výpočtu a různými vstupními daty.

Obrázek 13: Srovnání výsledků různých modelů pro plochu se sklonem 35°a orientací na jih.

Tabulka 2: Výsledky modelů pro různé lokality pro plochu se sklonem 35°a orientací na jih.

Lze říci, že shoda modelů je velmi dobrá, odchylky do 5 % jsou srovnatelné s přesností měření skutečně dopadající energie. V porovnání s kolísáním dopadající energie v jednotlivých letech, kdy se od sebe jednotlivé roky liší do 10 %, je přesnost modelů dostačující.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect