Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Porovnání produkce s předpoklady modelů

Pokud porovnáme skutečnou produkci jednotlivých FVE s produkcí vypočtenou na základě jednotlivých modelů slunečního záření, můžeme ověřit přesnost těchto modelů.

Tabulka 8: Porovnání modelů se skutečnou produkcí různých FVE.

Srovnávané modely dopadající sluneční energie se ve výsledcích liší nejvýše o ± 4 %. Produkce srovnávaných PVE kolísá běžně v rozsahu – 9 % až + 8 %. Je tedy zřejmé, že přesnost modelů je pro odhad budoucí produkce dostatečná.

Obrázek 32: Srovnání modelu se skutečnou produkcí – FEL ČVUT Praha.

Obrázek 33: Srovnání modelu se skutečnou produkcí – MFF UK Praha.

Obrázek 34: Srovnání modelu se skutečnou produkcí – SPŠE Mohelnice.

Obrázek 35: Srovnání modelu se skutečnou produkcí – FSV ČVUT Praha.

Obrázek 36: Srovnání modelu se skutečnou produkcí – ZČU Plzeň.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect