Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Systém na budově UTB ve Zlíně

Systém je umístěn na jižní fasádě budovy. Umístěním nad okny je vytvořena určitá markýza zastiňující okno zejména před letním zářením. Panely mají sklon 60°. Při umisťování bylo důležité, aby byl systém dobře viditelný.

Obrázek 44: Fotovoltaický systém na budově UTB ve Zlíně. Zdroj: UTB.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect