Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Poděkování

EkoWATT děkuje za podporu Ministerstvu životního prostředí. Autor děkuje za spolupráci na projektu (v abecedním pořadí):
  • Ing. Miroslavu Vránkovi z MŽP ČR
  • Ing. Kamilu Staňkovi z Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Ing. Martinu Vašinovi, PhD. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • Doc. Ing. Janu Škorpilovi, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni
  • Mgr. Janu Vojtíškovi z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Ing. Daliboru Skácelovi z Technické univerzity v Liberci
© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect