Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

PROČ SE ZABÝVAT FOTOVOLTAIKOU

Fotovoltaická zařízení mají za sebou velmi rychlý vývoj. Princip je známý již 170 let, ale teprve s rozvojem kosmického průmyslu od padesátých let minulého století se začala fotovoltaické články rozvíjet rychleji. Umožnily totiž získávat elektřinu ze slunečního záření, nebylo tedy nutné do vesmíru dopravovat těžké „baterky“. Původně velmi drahá technologie se pak začala používat také pro napájení kalkulaček a jiných drobných spotřebičů, později i pro výrobu elektřiny v odlehlých místech, například horských chat. S dalším vývojem s rostoucí výrobou se zvyšuje účinnost fotovoltaických panelů a klesá cena. Díky tomu (a díky různým podpůrným programům) se začaly zhruba před pěti lety masivněji stavět fotovoltaické elektrárny. Za posledních 30 let klesly náklady na kilowatthodinu vyrobenou z fotovoltaiky téměř desetkrát. Naproti tomu cena elektřiny ze sítě v této době několikanásobně vzrostla. Předpokládá se, že v roce 2030 bude elektřina z fotovoltaiky stejně drahá jako z konvenčních zdrojů. V současnosti je podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektřiny stále zanedbatelný a i přes rychlý rozvoj se v nejbližších letech se nedá čekat, že by fotovoltaika pokryla více než jednotky procent spotřeby elektřiny. Potenciál dopadající sluneční energie je však více než dostatečný – na území ČR dopadne 140x více energie, než činí spotřeba všech primárních zdrojů. Zdá se, že fotovoltaika bude v budoucnosti hrát stále větší roli. I když zákon o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů z roku 2006 (č. 180/2006 Sb.) přinesl poměrně výhodné výkupní ceny pro elekřinu z fotovoltaiky, opravdový zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren začal až v polovině roku 2008. Tehdy se totiž prodloužila doba výkupu za garantovanou cenu z 15 na 20 let. V tu chvíli začala být investice do fotovoltaiky zajímavá jak pro velké, tak i pro drobné investory, kteří jinak v energetice mnoho příležitostí investovat nemají. V ČR bylo v letech 1998 až 2004 v rámci programu „Slunce do škol“ instalováno necelých 1000 FVE na základních a středních školách. Typicky šlo o instalaci dvou panelů s výkonem 100 W, zejména pro výukové účely. Byl zdůrazňován i demonstrační efekt, systémy mají vždy informační panel s údaji o výrobě FVE přístupný veřejnosti (viz obr. 1). V letech 2003 až 2006 bylo instalováno 12 větších FVE na univerzitách, typicky s výkonem 20 kWp. Všechny tyto FVE byly instalovány s dotací, poslední z nich snad trochu symbolicky na budově Ministerstva životního prostředí v Praze. Lze říci, že tím éra dotovaných FVE skončila (určité dotační programy stále existují, ale jejich využitelnost je dosti omezená). Od roku 2008 už jsou FVE rentabilní i bez dotace.

Obrázek 1: Údaje z provozu FVE na budově TUL v Liberci. Zdroj: EkoWATT.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect