Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Zpětné modelování

Někdy se lze setkat s požadavkem porovnat skutečnou produkci FVE s předpokladem výpočtu. Nejčastěji jde o případ, kdy se hotová FVE, která je v provozu několik měsíců. prodává novému majiteli. Ten potřebuje prověřit, zda proklamované výnosy v budoucnu skutečně nastanou. V tomto případě lze použít zpětné modelování, kdy reálnou (měřenou) produkci FVE porovnáme se skutečností jednotlivých měsíců (podrobnější modelování po dnech nebo dokonce po hodinách není potřeba). Z uváděných modelů umožní zpětné modelování pouze model EkoWATT. Níže je uvedeno několik příkladů zpětného modelování, ze kterých je vidět, že shoda modelu se skutečnou produkcí je dostatečně přesná. Zpětné modelování lze použít i v případě, že nejsou k dispozici data z části roku. Z průběhu křivek lze snadno určit, kdy FVE nepracovala standardně. Model dokáže uspokojivě postihnout rozdílný průběh dopadající solární energie v konkrétním roce.

Obrázek 37: Zpětné modelování produkce - FEL ČVUT Praha.

Obrázek 38: Zpětné modelování produkce - SPŠE Mohelnice.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect