Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

NEVÝHODY FOTOVOLTAIKY UMÍSTĚNÉ NA BUDOVÁCH

Plocha pro instalaci je omezená. Ať už jde o panely na střeše nebo na fasádě, je využitelná plocha daná architektonickým řešením budovy. Plocha je dále omezena případným zastíněním – ať už sousedními budovami, stromy nebo vlastní budovou (křídla, komíny, střešní nástavby atd.) Orientace je daná budovou. Nejvyšších výnosů se dosahuje, jsou-li panely orientovány na jih, se sklonem 35° (pomineme-li systémy s automatickým natáčením panelů za sluncem). Odchylky od této polohy snižují výnosy, viz. kap. 5.6. To zhoršuje ekonomiku. Pouze u budov s dostatečně velkou plochou střechou lze panely umístit na konstrukci s optimálním sklonem a orientací. Fotovoltaika může zhoršit vzhled budovy. Pohledná integrace panelů do budovy se někdy nepovede. Typickým problémem je umisťování obdélníkových panelů na trojúhelníkové plochy střech. U fasád je často problém najít panely, jejichž rozměry budou ve vhodném poměru ke stávajícím oknům, totéž se týká i střešních oken a panelů na střeše. Nutnost vyřešit kotvení panelů. U panelů na šikmé střeše lze obvykle bez problémů kotvit nosnou konstrukci panelů do krovu. Existují různé háky, které umožní průchod taškovou nebo jinou krytinou. Panely nikdy nepřesahují hřeben, což snižuje i namáhání konstrukce větrem. Přitížení je cca do 40 kg/m2, což zejména pro starší budovy není problém. U panelů na ploché střeše je nutno nosnou konstrukci panelů kotvit, zejména proti namáhání větrem (konstrukce musí odolat větru o rychlosti 130 km/h). U menších konstrukcí lze použít gravitační kotvení pomocí betonových závaží. Podmínkou je však dostatečná nosnost střechy. To bývá obvykle jednodušší u tzv. obrácených střech, kde je tepelná a hydroizolace překrytá např. vrstvou oblázků nebo dlažbou. U dvouplášťových střech (na většině panelových domů) není někdy vnější plášť dostatečně nosný. Pak je nutno konstrukci kotvit do stropních železobetonových panelů. Přitom hrozí poškození hydroizolace a následné zatékání. Jiným řešením je kotvit nosnou konstrukci fotovoltaických panelů do atiky.

Obrázek 3: Panely střeše základní školy na konstrukci s gravitačním kotvením. Zdroj: EkoWATT.

Obrázek 4: Panely střeše MFF UK, kde kotvení konstrukce prochází hydroizolační vrstvou. Zdroj: Solartec s.r.o.

Obrázek 5: Nosná konstrukce FVE na ZČU, kde konstrukce prochází hydroizolační vrstvou. Zdroj: Solartec s.r.o.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect