Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Modely pro výpočet

Pro výrobu elektřiny ze Slunce je nejdůležitějším parametrem celková energie dopadajícího slunečního záření na uvažovanou plochu za zkoumané časové období. V této publikaci se podrobněji zaměříme na tři modely:

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect