Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Porovnání modelů

Výsledky modelů lze porovnat se skutečně naměřenými hodnotami. Bohužel, k dispozici je jen málo dat.

Obrázek 14: Srovnání výsledků různých modelů pro Prahu s měřenými hodnotami z let 2003 - 2009.

Obrázek 14: Srovnání výsledků různých modelů pro Prahu s měřenými hodnotami z let 2003 - 2009.

Obrázek 15: Srovnání výsledků různých modelů pro Plzeň s hodnotami roku 2008.

Obrázek 15: Srovnání výsledků různých modelů pro Plzeň s hodnotami roku 2008.

Z obrázku 14 je dobře vidět, že zatímco shoda modelů je poměrně dobrá, rozptyl reálných hodnot jednotlivých let je výrazně větší. J třeba zdůraznit, že roky 2003 až 2009 byly z hlediska dopadající sluneční energie nadprůměrné, přičemž v roce 2003 byly tyto hodnoty nejvyšší za posledních 10 let. Naopak rok 2008 (viz obr. 15) byl z tohoto hlediska jeden z nejslabších v poslední dekádě. Lze říci, že modely dávají spíše horší výsledky, než lze ve skutečnosti očekávat. To je dáno trendem posledních let, kdy je sluneční energie více než je dlouhodobý průměr. Je otázka, zda je tento trend trvalý, nebo jde o krátkodobé zvýšení. Používání pesimističtějších odhadů je na straně bezpečnosti výpočtu.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect