Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

PROČ UMISŤOVAT FOTOVOLTAIKU NA BUDOVY

Nezabírá se zemědělská půda. Ačkoli ve skutečnosti je zábor půdy fotovoltaickou elektrárnou dočasný (na 20 let) a po této době se půda dá opět poměrně snadno vrátit do původního stavu, v současnosti je získání stavebního povolení pro FVE na volné ploše stále těžší. Instalace na budovy je tedy i určitým východiskem z nouze. Elektrárnu lze snáze připojit k síti. V budově je vždy již zřízena přípojka elektřiny, obvykle tedy stačí úpravou v hlavní elektrorozvodné skříni zřídit další přípojné místo. Naproti tomu velké FVE na velké ploše se musí připojovat k síti nově budovaným vedením, často s trafostanicí. Vzhledem k řádově vyšším výkonům FVE na volných plochách je v současnosti mnohdy nemožné elektrárnu k síti připojit, protože kapacita sítě je již nedostatečná (resp. blokovaná jinými projekty). Naproti tomu FVE na budově s výkonem desítek kW kapacitu sítě příliš nezatíží. Vyšší výkupní ceny. Od roku 2009 dostávají FVE do 30 kWp vyšší výkupní cenu, i když jen o symbolických 0,1 Kč/kWh. Trend zvýhodňovat elektrárny na budovách je i v dalších zemích EU, lze tedy předpokládat že i v budoucnu budou mít nové FVE na budovách výhodnější ekonomické podmínky. Elektrárna je méně přístupná vandalům a zlodějům. Oproti elektrárnám stavěným často doslova na zelené louce kdesi za vesnicí je FVE v budově hůře přístupná nezvaným návštěvníkům. Odpadají náklady na oplocení, případně na zabezpečovací systém. Výrazně nižší jsou i provozní náklady spojené s ostrahou elektrárny. Lze očekávat i výhodnější pojistku. Může sloužit jako vlastní zdroj elektřiny. Pokud je v budově nutno zajistit provoz i při výpadku sítě (počítačové systémy, bezpečnostní systémy aj.), může fotovoltaika představovat vlastní nezávislý zdroj. Pokud FVE pracuje v režimu zelených bonusů, kryje se část spotřeby elektřiny v budově, což snižuje náklady na faktuře za elektřinu a významně vylepšuje ekonomiku provozu. Snižuje ztráty v sítích. Tím, že se elektřina z FVE spotřebuje buď ihned ve vlastní budově, nebo ji spotřebují ostatní odběratelé v bezprostřední blízkosti, klesá objem elektřiny dopravované z velkých centrálních elektráren. Tím se snižují ztráty v síti (celkové ztráty v síti v ČR jsou 5,6 %). Reprezentuje. Fasáda z fotovoltaických panelů je desetkrát dražší než obklad budovy z mramoru.

Obrázek 2: Fotovoltaický systém na fasádě na budově TUL v Liberci. Zdroj: EkoWATT.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect