Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Systém na budově FSV ČVUT v Praze

Jde o největší univerzitní fotovoltaický systém v ČR. Elektrárna je rozdělena do 7 polí. První tři pole jsou na fasádě objektu, zbývající jsou na střeše a nosné konstrukci s různým sklonem a orientací. Díky tomu bylo možno porovnat např. rozdíl mezi jihovýchodní a jihozápadní orientací panelů.

Obrázek 40: Umístění jednotlivých polí FVE na budově FSV ČVUT v Praze. Zdroj: FSV ČVUT

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect