Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Systém na budově UJEP v Ústí nad Labem

Systém je umístěn na konstrukci na střeše budovy, se sklonem 45°. Sestava panelů je rozdělena na 8 částí, z nichž každá je připojena ke svému střídači.

Obrázek 45: Fotovoltaický systém na budově UJEP v Ústí nad Labem. Zdroj: Solartec s.r..o.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect