Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Účinnost panelů

U panelů s články z monokrystalického a polykrystalického křemíku se s rostoucí teplotou panelů zhoršuje jejich účinnost. U panelů z amorfního křemíku je pokles účinnosti s teplotou méně výrazný. Ve všech sledovaných FVE byly použity panely s články z monokrystalického křemíku. Data získaná z provozu FVE nejsou dostatečně přesná pro ověření skutečného průběhu účinnostní křivky. Lze vysledovat trend nižší produkce u panelů umístěných na fasádě oproti panelům s dobře ochlazovanou zadní stranou. Viz předchozí kapitola, obr. 24. Tento trend potvrzuje výše uvedený předpoklad poklesu produkce při vyšší teplotě. Jiný trend ukazuje nižší účinnost panelů v zimních měsících, což ukazuje na skutečnost, že použité monokrystalické panely lépe zpracovávají přímé záření nežli difuzní, které v zimních měsících převažuje. Opět je však třeba zdůraznit, že provozní data nejsou dostatečně přesná pro jednoznačné závěry.

Obrázek 25: Příklad účinnostní křivky.

Obrázek 26: Průběh účinnosti v jednotlivých měsících – Praha - jihozápad.

Obrázek 27: Průběh účinnosti v jednotlivých měsících – Praha - jihovýchod.

Obrázek 28: Průběh účinnosti v jednotlivých měsících - Zlín.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect