Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Meziroční pokles výkonu

Výrobce panelů použitých na sledovaných FVE uvádí pokles výkonu o 0,8 % ročně. Trend klesající účinnosti je vidět na obr. 26 a 27 v předchozí kapitole. Data, která jsou k dispozici nejsou dostatečně přesná, aby bylo možno potvrdit, zda je skutečný pokles lepší nebo horší než uvádí výrobce.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect