Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Systém na budově MŽP ČR v Praze

Celá elektrárna je tvořena několika poli fotovoltaických panelů. Nejmenší část panelů je umístěna svisle na fasádu budovy (střešní nástavba), další dvě části mají sklon sklonem 32° a 55°. Jsou umístěné na konstrukci kotvené do atiky budovy. Konstrukce umožňuje otočení panelů na vnitřní stranu atiky, pro případ opravy.

Obrázek 39: Fotovoltaický systém na budově MŽP ČR v Praze. Zdroj: EkoWATT. 11.2.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect