Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Vliv znečištění

U všech sledovaných elektráren neprobíhalo žádné čištění panelů od prachu a nečistot. Vliv na produkci nebyl pozorován. To potvrzuje i výzkumný projekt [3] prováděný společností Solartec s.r.o. v letech 2003 – 2005. Zde se porovnávala produkce dvou panelů téhož výkonu, umístěných ve stejných podmínkách. Na několika desítkách lokalit po celé ČR byly instalovány dva panely shodného výkonu, přičemž jeden z panelů se čistil jednou týdně ručním umytím a druhý panel se nečistil vůbec. Závěr projektu konstatoval, že vliv čištění panelů je malý. Průměrný rozdíl mezi čištěným a nečištěným fotovoltaickým panelem byl 1,4 %, se směrodatnou odchylkou 2,7 %. Bylo konstatováno, že „umytí“ panelů deštěm je z hlediska provozu dostatečné. Výjimkou je pouze holubí trus. Proto lze ve městech doporučit opatření proti holubům, např. instalaci bodců na horní hrany panelů.

Obrázek 29: Bodce proti holubům na FVE na budově MŽP ČR. Zdroj: EkoWATT.

Obrázek 30: Nečistoty splavené deštěm vytvářejí pruh na spodní hraně panelu. Zdroj: EkoWATT.

Obrázek 31: Jeden z dvojice panelů, na kterých se testoval vliv znečištění. Zdroj: EkoWATT.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect