Ekowatt
EkoWATT
CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE A ÚSPORY ENERGIE

Přímé a difuzní záření

Jednotlivé modely se liší i při stanovení podílu přímého a difuzního záření. To je důležité při stanovování produkce s použitím fotovoltaiky na bázi amorfního křemíku. Pro srovnání modelů se skutečností byla porovnána data o produkci FVE na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. K dispozici jsou však data pouze za několik měsíců roku 2009. V tomto roce byl nadprůměrně slunný duben, naopak únor a březen byly podprůměrné. Tomu odpovídá i poměr přímého a difuzního záření. Skutečně měřené hodnoty se spíše shodují s modely PVGIS a Meteonorm.

Obrázek 16: Poměr přímého a difuzního záření – model EkoWATT.

Obrázek 17: Poměr přímého a difuzního záření – model Meteonorm.

Obrázek 18: Poměr přímého a difuzního záření – model PVGIS.

Obrázek 19: Poměr produkce připadající na přímé a difuzní záření.

Obrázek 19: Poměr produkce připadající na přímé a difuzní záření.

Tabulka 3: Poměr difuzního a přímého záření pro různé modely a měžená skutečnost roku 2009.

© 2008 EkoWATT; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - Econnect